Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden zoals vastgelegd in de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau, RVOI - laatste editie. Deze regeling is gedeponeerd ter griffie van het arrondissementsgerecht te Den Haag en kan op verzoek worden toegezonden.
BTW nr. NL 1360.01.786.B01 Handelsregister K.v.K. Rotterdam 24324257 Postbank rekening: 9104855